SUBVENCIONS
Dirigida a infants per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar.

• REQUISITS

  • Infants de 6 a 17 anys
  • Han d’estar preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat homologada per l’IBE
  • Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, igual o inferior a 10.000€ anuals.
  • Exemple: família de 4 membres: Sumarem la renda anual dels dos tutors i la dividirem per 4.
  • S’ha de començar l’activitat i fer-se càrrec dels pagaments fins la resolució, en cap cas es pot esperar a que s’atorgui l’ajut.

• CALENDARI

Convocatòria ordinària anual que es publicarà al BOPB: 13 de setembre

Termini per presentar la sol·licitud de subvenció: del 14 de setembre al 6 d’octubre de 2022( ambdós inclosos) Recomanem fer-ho el més aviat possible per possibles demandes d’aportació de documentació, esmenar errades, etc.)

Enviament SMS a les famílies a les famílies amb la resolució de l’atorgament d’ajut econòmic i tramesa de les llistes de beneficiaris a les entitats: 16 novembre de 2022.

• PROCEDIMENT

Trobareu el formulari a omplir a l’apartat ” SUBVENCIONS” en www.plaesportescolarbcn.cat

També trobareu molta informació de com omplir aquest formulari i com aconseguir l’icatmobil (necessari per poder tramitar la sol·licitud)

Si, tot i això, necessiteu acompanyament per part de la comissió d’extraescolars podeu enviar mail a extraescolars@afaarciris.org i us acompanyarem en allò que necessiteu.

• QUOTA ACTIVITAT

La quota de l’activitat es pagarà amb normalitat fins que tinguem la ressolució dels ajuts, i en funció del percentatge rebut, es regularitzaran les quotes de pagament amb cada família.

• REFERÈNCIES ACTIVITATS