Actualització 13-09-21

  • Període de sol·licitud de subvencions (únicament telemàtic)

del 15 de setembre al 5 d’octubre

ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA PRÀCTICA ESPORTIVA

  • Els codis de referència per a les activitats esportives són els següents:

CALENDARI: 

  • 14 de setembre: Publicació de la convocatòria de subvencions
  • 15 setembre – 5 d’octubre: Període de sol·licitud de subvencions
  • 26 d’octubre a 5 de novembre: esmena de documentació de les sol·licituds desistides
  • 17 de novembre: Comunicació de la resolució d’atorgament a les famílies (Enviament d’SMS)
  • 17 de novembre a 3 de desembre: Al·legacions a la resolució