Els membres que configuren la Junta Directiva de l’AFA de l’Escola Arc Iris són:

Junta 21-22

President: Joan

Secretària: Marta

Tresorera: Mar

Vocals: Anna, Audrey, Belinda

Contacte: afa@afaarciris.org

AFA ARC IRIS BARCELONA AMPA ESCOLA ARC IRIS #AFAARCIRIS #AMPAARCIRIS #ESCOLAARCIRIS