Els estatuts de l’AMPA descriuen els objectes de l’associació, els drets i deures dels seus associats i les responsabilitats de gestió dels membres de la Junta Directiva, així com el reglament d’eleccions.

També s’hi especifica la freqüència de reunions i el paper que juguen les comissions de treball.

Finalment es descriu el procediment per a liquidar l’associació en cas que fos necessari.

Llegueix més: ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA MUNICIPAL ARC IRIS 

AFA ARC IRIS BARCELONA AMPA ESCOLA ARC IRIS #AFAARCIRIS #AMPAARCIRIS #ESCOLAARCIRIS