PROTOCOL INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA EXTRAESCOLARS CURS 20-21:
★ CALENDARI:
○ Inscripcions telemàtiques del 21 (08:00 hores) al 27 (16:00 hores) de setembre del 2020.
○ Sorteig: 30 de setembre del 2020.
○ Resolucions: 01 d’octubre del 2020.
○ Inici de les activitats: 05 d’octubre del 2020.

★ Inscripció telemàtica, cal omplir TOTES les dades i autoritzacions. El registre telemàtic a través de completar el formulari, inclou afegir-hi el/s documents adjunts pertinents:
Autoritzacions i Dades Bancàries

★ La inscripció telemàtica no finalitza satisfactòriament sinó hi queden
adjunts els documents pertinents. En el darrer apartat del formulari
trobaràs l’opció per fer-ho (escanejat o fotografia). TROBARÀS QUE HI HA
INFORMACIÓ AL FULL D’AUTORITZACIONS QUE TAMBÉ CAL OMPLIR EN EL
FORMULARI DE LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA. Només així ens ajudes a simplificar la gestió de tot plegat. Gràcies!!

★ Cada inscripció queda registrada amb el dia i l’hora al finalitzar satisfactòriament el procés. S’hi assignarà un nombre de registre.

★ En cas que les inscripcions superin les places (10 places) per activitat es procedirà a un sorteig.

★ Per contra, si no hi ha prou inscripcions no es podrà realitzar l’activitat.

★ En cas d’haver-hi més inscripcions que places a una activitat, es penjarà a la web de l’AFA el llistat dels infants amb el número assignat (dia 29 de setembre al matí). El dia 30 de setembre es realitza el sorteig i el dia 01 d’octubre es publicaran les resolucions.
(*) L’AFA es reserva la possibilitat d’estudiar “reprogramar” alguna activitat entenent que es pot equilibrar la graella en funció del nombre d’infants apuntats per activitat. Això no pot suposar cap modificació de la graella que perjudiqui a la resta de grups ja formats.

★ A la primera sessió de cada activitat caldrà presentar la declaració responsable COVID 19 signada, tenint en compte hi ha un model per a cada empresa que realitza l’activitat en qüestió.

★ Es imprescindible estar al dia de pagament de quotes i activitats de cursos anteriors per poder fer la inscripció.

EN EL CAS DE GERMANS CAL REALITZAR UNA INSCRIPCIÓ PER INFANT

FORMULARI INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 20-21

Autoritzacions i Dades Bancaries

AFA ARC IRIS BARCELONA AMPA ESCOLA ARC IRIS #AFAARCIRIS #AMPAARCIRIS #ESCOLAARCIRIS