CALENDARI: 

 • Dimarts 14 de setembre del 2021 a les 19:00h reunió temàtica informativa
 • Inscripció telemàtica  del 16 (08:00 hores) al 20 (23:00 hores) de setembre del 2021.
 • Sorteig: 23 de setembre del 2021
 • Resolucions: 27 de setembre del 2021. 
 • Inici activitats: 04 d’octubre del 2021.
 • Fi activitats: 02 juny del 2022
 • Inscripció telemàtica, cal omplir TOTES les dades i autoritzacions. El registre telemàtic a través de completar el formulari, inclou afegir-hi el/s documents adjunts pertinents:

■ Declaració Responsable COVID-19

 • La inscripció telemàtica no finalitza satisfactòriament sinó hi queden
  adjunts els documents pertinents. En el darrer apartat del formulari
  trobaràs l’opció per fer-ho (escanejat o fotografia). TROBARÀS QUE HI HA INFORMACIÓ AL FULL D’AUTORITZACIONS QUE TAMBÉ CAL OMPLIR EN EL FORMULARI DE LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA. Només així ens ajudes a simplificar la gestió de tot plegat. Gràcies!!

 • Cada inscripció queda registrada amb el dia i l’hora al finalitzar satisfactòriament el procés. 

 • En cas d’haver-hi més inscripcions que places a una activitat, es penjarà a la web de l’AFA el llistat dels infants amb el número assignat (dia 22 de setembre al matí). El dia 23 de setembre es realitza el sorteig i el dia 27 de setembre es publicaran les resolucions. Per contra, si no hi ha prou inscripcions no es podrà realitzar l’activitat.


(*) L’AFA es reserva la possibilitat d’estudiar “reprogramar” alguna activitat entenent que es pot equilibrar la graella en funció del nombre d’infants apuntats per activitat. Això no pot suposar cap modificació de la graella que perjudiqui a la resta de grups ja formats.

 • Es imprescindible estar al dia de pagament de quotes i activitats de cursos anteriors per poder fer la inscripció.

EN EL CAS DE GERMANS CAL REALITZAR UNA INSCRIPCIÓ PER INFANT

FORMULARI INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 21-22

Autoritzacions i Dades Bancàries

Declaració Responsable COVID-19