CALENDARI: 

 • Reunió temàtica informativa: dimecres 14 de setembre del 2022 a les 20h
 • Inscripció telemàtica: del 16 (08:00 hores) al 19 (23:00 hores) de setembre del 2022.
 • Sorteig (si s’escau): 22 de setembre del 2022.
 • Resolucions: 26 de setembre del 2022. 
 • Inici activitats: 03 d’octubre del 2022.
 • Fi activitats: 01 juny del 2023.

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA:

 • Cal omplir TOTES les dades i autoritzacions. El registre telemàtic és a través del formulari de la pàgina web, i inclou afegir-hi els documents adjunts pertinents.
 • En tots els casos cal omplir un formulari per infant. Igualment en el cas de germans.

AUTORITZACIONS I DADES BANCÀRIES:

 • La inscripció telemàtica no finalitza satisfactòriament sinó hi queden adjunts els documents pertinents.
 • En el darrer apartat del formulari trobareu l’opció per fer-ho (escanejat o fotografia). 
 • TROBARÀS QUE HI HA INFORMACIÓ AL FULL D’AUTORITZACIONS QUE TAMBÉ CAL OMPLIR EN EL FORMULARI DE LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA. Només així ens ajudes a simplificar la gestió de tot plegat. Gràcies!!
 • Cada inscripció queda registrada amb el dia i l’hora al finalitzar satisfactòriament el procés. 
 • En cas d’haver-hi més inscripcions que places a una activitat, es penjarà a la web de l’AFA el llistat dels infants amb el número assignat (dia 21 de setembre al matí). El dia 22 de setembre es realitza el sorteig i el dia 26 de setembre es publicaran les resolucions.
 • Per contra, si no hi ha prou inscripcions no es podrà realitzar l’activitat.

PAGAMENT DE LES ACTIVITATS:

 • Es realitza mitjançant domiciliació bancària per cada mes d’activitat i infant.
 • És imprescindible estar al dia de pagament de quotes i activitats de cursos anteriors per poder fer la inscripció.


(*) L’AFA es reserva la possibilitat d’estudiar “reprogramar” alguna activitat entenent que es pot equilibrar la graella en funció del nombre d’infants apuntats per activitat. Això no pot suposar cap modificació de la graella que perjudiqui a la resta de grups ja formats.

FORMULARI INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 22-23

Autoritzacions i Dades Bancàries