Actualització 16-09-21

 • Període de sol·licitud de subvencions (únicament telemàtic)

del 15 de setembre al 5 d’octubre

ACTIVITATS RELACIONADES AMB TEATRE O DANSA

 • Els codis de referència per a les activitats de Teatre i Dansa són els següents:
 • TEATRE (PERFORMING ARTS) – CODI: 070290PFAESC0002
 • DANSA – CODI: 070290DMDESC0001

CALENDARI: 

 • 14 de setembre: Publicació de la convocatòria de subvencions
 • 15 setembre – 5 d’octubre: Període de sol·licitud de subvencions
 • 26 d’octubre a 5 de novembre: esmena de documentació de les sol·licituds desistides
 • 17 de novembre: Comunicació de la resolució d’atorgament a les famílies (Enviament d’SMS)
 • 17 de novembre a 3 de desembre: Al·legacions a la resolució

REQUISITS:

 • L’infant o jove ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb necessitats educatives especials que hauran d’adjuntar el certificat d’escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.
 • La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 10.000€ any. (ingressos nets)
 • S’ha de començar l’activitat i fer-se càrrec dels pagaments fins la resolució, en cap cas es pot esperar a que s’atorgui l’ajut.

COM FUNCIONARÀ:

 • La quota de l’activitat es pagarà amb normalitat fins que tinguem la ressolució dels ajuts, i en funció del percentatge rebut, es regularitzaran les quotes de pagament amb cada família.

En el següent enllaç trobareu tota la informació per a realitzar el tràmit, clicant el botó “INFORMACIÓ”:   
https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069

IMPORTANT!: Un cop presentada la sol·licitud haureu de descarregar i enviar el JUSTIFICANT DE REGISTRE , per a tenir constància que s’ha tramitat dins del termini al següent correu electronic: beques2122@gmail.com